Đợt đăng ký xét tuyển bắt đầu từ
8 giờ ngày 10/5/2024 đến ngày 20/6/2024

Days
Hours
Minutes
Seconds

1. Kiểm tra thông tin

Điện thoại
Email

2. Kết quả xét tuyển

Họ tên: Nguyễn Văn A
Ngày sinh: Nguyễn Văn A
Mã hồ sơ: Nguyễn Văn A
TT Ngành Tổ hợp môn Kết quả xét tuyển
1 Ngành Tổ hợp môn Kết quả xét tuyển
Ghi chú
Thí sinh sẽ được xác định là trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh, sau khi được xác định là đã tốt nghiệp THPT và hoàn thành đầy đủ các bước xác nhận, cụ thể như sau:
Bước 1: Tra cứu kết quả trúng tuyển trực tuyến
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển có điều kiện tại: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn bằng tài khoản cá nhân đã được cấp.
Thời gian tra cứu kết quả: từ ngày 07/7/2023
Bước 2: Đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển có ở Bước 1 trên Cổng thông tin xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian thực hiện: từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023.
Tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
1. Chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký.
2. Chọn ngành trúng tuyển.
Bước 3: Xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bước 4: Thực hiện nhập học chính thức theo hướng dẫn cụ thể của Trường.
Lưu ý: Thí sinh không thực hiện đầy đủ toàn bộ các Bước 2 và 3 theo hướng dẫn sẽ không được công nhận trúng tuyển chính thức.
Bạn đã có hồ sơ, sử dụng email và điện thoại đã đăng ký   
Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 10/05/2024 đến hết ngày 20/6/2024
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp để trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT (nếu có nguyện vọng), từ ngày 10/7/2024 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024
1. Họ tên (*)
Giới tính
  
2. Ngày sinh (*)
3. CMND/CCCD (*)
4. Điện thoại (*)
5. Email (*)
6. Hộ khẩu thường trú
7. Địa chỉ báo tin (*)
8. Dân tộc
9. Nơi học THPT hoặc tương đương(*)
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
10. Đối tượng ưu tiên (*)
11. Khu vực (*)
12. Kết quả học tập (*)
Học lực
Hạnh kiểm
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
TT HTTS Mã ngành Tên ngành Loại điểm Môn 1 Môn 3 Môn 2 Thứ tự NV Kết quả Ghi chú Sửa Xóa In
TT Minh chứng Tập tin Ghi chú Xóa
Click NỘP LỆ PHÍ XÉT TUYỂN để xem hướng dẫn, mã hóa đơn và số tiền phải nộp
Số tiền đã nộp: 80000
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
ĐHCQ NĂM 2024
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024
(Theo phương thức xét tuyển riêng)
Kính gửi:
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NĂM 2024
1. Tên tôi là: .     Giới tính: .
2. Ngày, tháng, năm sinh: .
3. Số CMND (Thẻ căn cước): .
4. Điện thoại: .     Email:
5. Hộ khẩu thường trú:
6. Địa chỉ báo tin:
7. Thông tin học tập bậc THPT:
Lớp/năm học Toán Hóa Sinh Văn Ngoại ngữ Toán Sử Địa GDCD TBCHT Hạnh kiểm Học lực
Lớp/năm học Toán Hóa Sinh Văn Ngoại ngữ Toán Sử Địa GDCD TBCHT Hạnh kiểm Học lực
8. Tên trường THPT hoặc tương đương:
9. Năm tốt nghiệp:
10. Thuộc khu vực:
11. Thuộc đối tượng ưu tiên:
12. Dân tộc:
13. Có các chứng chỉ/Giải thưởng/Kết quả ĐGNL như sau:
TT Tên chứng chỉ quốc tế/Giải thưởng/Kết quả ĐGNL Điểm/giải Ghi chú
TT Tên chứng chỉ quốc tế/giải thưởng/ kết quả ĐGNL Điểm/giải Ghi chú
14. Đăng ký các nguyện vọng xét tuyển vào các ngành/chương trình:
TT Phương thức Ngành/chương trình xét tuyển Tổ hợp môn Điểm xét tuyển Ghi chú
TT Phương thức Ngành/chương trình xét tuyển Tổ hợp môn Điểm xét tuyển Ghi chú
     Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Số hồ sơ:
Ngày in:
Tình trạng hồ sơ:
Cán bộ tiếp nhận:
Ghi chú:
Ngày tiếp nhận:
Ngày ........ tháng ........ năm 2024
(Thí sinh ký, ghi rõ họ tên)
STT Mã ngành Tên ngành Nguyện vọng
Bạn hãy chọn thứ tự ưu tiên xét tuyển tại cột “Nguyện vọng”. Hệ thống sẽ xét tuyển theo thứ tự 1,2,…
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Địa chỉ báo tin và nhận giấy báo
Tôi đã đọc kỹ các thông tin trên và đồng ý xác nhận xét tuyển. Tôi xin cam kết các thông tin đã khai báo là chính xác. Nếu có sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
STT Mã ngành Tên ngành Năm TN THPT Kết quả Địa chỉ nhận giấy báo
Thời gian nhập học trực tuyến: Từ ngày đến ngày
Ghi chú: Bạn nên sử dụng trình duyệt Chrome để in giấy báo. Khi in bạn chọn khổ giấy A4.
: