Danh sách thí sinh đã tìm thấy

TT Số CMND/CCCD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành dự thi #

Chi tiết hồ sơ thí sinh

1. Họ tên (*)
Giới tính
2. Ngày sinh (*)
3. Số CMND (*)
4. Điện thoại (*)
5. Email (*)
6. Hộ khẩu thường trú
7. Địa chỉ báo tin (*)
9. Nơi học lớp 12 THPT hoặc tương đương(*)
Tỉnh
Trường
10. Đối tượng ưu tiên (*)
11. Khu vực (*)
12. Kết quả học tập và xếp loại lớp 12 (*)
Học lực
Hạnh kiểm
Dự thi ngành

Hướng dẫn đăng ký